Saddleback girls varsity track lost to Estancia 84 – 38